VI MÅR BRA.se

Integritetspolicy

Ändrad 9 augusti 2023

Våra integritetsskyldigheter

VI MÅR BRA.com (“VI MÅR BRA”) is governed by the Swedish Data Protection Law .

“Personlig information” betyder information eller en åsikt om en identifierad individ, eller en rimligt identifierbar individ. VI MÅR BRA:s Integritetspolicy gäller för personuppgifter som samlas in och/eller innehas av VI MÅR BRA.

Denna integritetspolicy förklarar också hur vi behandlar “personuppgifter” om personer i Europeiska Unionen (EU), i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi kommer att granska denna policy regelbundet, och vi kan uppdatera den då och då.

De typer av personlig information vi samlar in och håller

Vi samlar in personlig information om våra användare för att tillhandahålla våra produkter, tjänster och kundsupport. Våra produkter, tjänster och kundsupport tillhandahålls via många plattformar inklusive men inte begränsat till: webbplatser, telefonappar, e-post och telefon. Den specifika plattformen och produkten, tjänsten eller supporten du interagerar med kan påverka de personuppgifter vi samlar in.

Inte all information som efterfrågas, samlas in och behandlas av oss är “personlig information” eftersom den inte identifierar dig som en specifik fysisk person. Detta kommer att inkludera majoriteten av “användargenererat innehåll” som du ger oss för att dela med andra användare. Sådan “icke-personlig information” omfattas inte av denna integritetspolicy. Men eftersom icke-personlig information kan användas sammantaget eller kopplas till befintlig personlig information; när den i detta formulär kommer att behandlas som personlig information. Som sådan kommer denna integritetspolicy att lista båda typerna av information för transparensens skull.

I vissa situationer kan användare förse oss med personlig information utan att vi ber om det, eller på sätt som inte är avsedda för insamling av särskilda typer av information. Även om vi kan vidta rimliga åtgärder för att skydda dessa data, kommer användaren att ha kringgått våra system, processer och kontroll och därför kommer den tillhandahållna informationen inte att styras av denna integritetspolicy.

I vissa situationer kan användare ge oss personlig information via plattformar som ligger utanför vår kontroll; till exempel genom sociala medier eller forum. Även om all information som samlas in av oss styrs av denna sekretesspolicy, kommer plattformen som den kommunicerades att styras av av dess sekretesspolicy.

Hur vi samlar in personlig information

Information som du specifikt ger oss

När du använder våra produkter och tjänster kan du bli ombedd att tillhandahålla vissa typer av personlig information. Detta kan ske via vår webbplats, applikationer, onlinechattsystem, telefon, pappersformulär eller personliga möten. Vi kommer att ge dig ett inkassomeddelande vid tillfället för att förklara hur vi kommer att använda den personliga informationen vi efterfrågar. Meddelandet kan vara skriftligt eller muntligt.

Vi kan begära, samla in eller behandla följande information:

 • Kontouppgifter – användarnamn, lösenord, profilbild.
 • Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer.
 • Platsdetaljer – fysisk adress, faktureringsadress, tidszon.
 • Identitetsdetaljer – fullständigt namn, identitetsbevis (t.ex. körkort, pass), adressbevis (t.ex. elräkning), fotografi av användaren.
 • Finansiell information – kreditkortsuppgifter, banköverföringsuppgifter, betalningsbearbetningsuppgifter skattenummer.
 • Användargenererat innehåll – projektbeskrivningar och bilagor, budbeskrivningar, användarprofiler, användarrecensioner, tävlingsbeskrivningar och bilagor, användarmeddelanden, etc.

Information som vi samlar in från andra

Användare kan tillåta oss att ansluta till deras konton på andra plattformar för att samla in personlig information. Detta inkluderar men är inte begränsat till Facebook, LinkedIn och Google. Information som samlas in kommer att styras av denna integritetspolicy. Användare kan hindra oss från att samla in data från andra plattformar genom att ta bort vår åtkomst på den andra plattformen eller genom att kontakta vårt supportteam.

Användare kan bjuda in icke-användare till vår plattform genom att tillhandahålla kontaktuppgifter såsom e-postadresser. I dessa situationer kommer informationen att samlas in och lagras av oss för att kontakta icke-användaren och för att förhindra missbruk av inbjudningssystemen.

Din betalningsleverantör kan överföra information om betalningen som vi kan komma att samla in eller behandla.

I vissa situationer kan användarnas personliga information samlas in från offentliga källor.

Vi kan samla in eller behandla följande information:

 • Grundläggande detaljer – användarnamn, profilbild.
 • Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer.
 • Platsdetaljer – Fysisk adress, faktureringsadress, tidszon.
 • Finansiell information – betalningskontouppgifter och information om banköverföring.
 • Lista över kontakter – adressbok för e-postleverantör.
 • Användargenererat innehåll – användarprofil.

Information vi samlar in när du använder vår tjänst

Vi för register över de interaktioner vi har med våra användare, inklusive de produkter, tjänster och kundsupport vi har tillhandahållit. Detta inkluderar de interaktioner som våra användare har med vår plattform, till exempel när en användare har tittat på en sida eller klickat på en knapp.

För att kunna leverera vissa produkter eller tjänster kan vi passivt samla in dina GPS-koordinater, där de är tillgängliga från din enhet. De flesta moderna enheter som smartphones kommer att visa en begäran om tillstånd när vår plattform begär denna data.

När vi kontaktas kan vi samla in personlig information som är inneboende för kommunikationen. Om vi ​​till exempel blir kontaktade via e-post kommer vi att samla in den e-postadress som används.

Vi kan samla in eller behandla följande information:

 • Metadata – IP-adress, dator- och anslutningsinformation som hänvisar till webbsidan, standardwebblogginformation, språkinställningar, tidszon, etc.
 • Enhetsinformation – enhetsidentifierare, enhetstyp, enhetsplugin, hårdvarufunktioner, etc.
 • Plats – GPS-position.
 • Handlingar– visade sidor, klickade på knappar, visningstid, sökord, etc.

Länkar till andra sajter

På vår webbplats kommer du att stöta på länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar kan komma från oss, eller så kan de visas som innehåll genererat av andra användare. Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll och därför är vi inte ansvariga för deras handlingar. Innan du tillhandahåller din personliga information via någon annan webbplats, råder vi dig att granska villkoren för användning av den webbplatsen och dess sekretesspolicy.

Hur vi använder personlig information

Informationen vi begär, samlar in och processen används i första hand för att förse användarna med den produkt eller tjänst de har efterfrågat. Mer specifikt kan vi använda din personliga information för följande ändamål:

 • att tillhandahålla tjänsten eller produkten du har begärt;
 • för att underlätta skapandet av ett användarkontrakt (se användarvillkoren för mer information);
 • att tillhandahålla teknisk eller annan support till dig;
 • för att svara på förfrågningar om våra tjänster eller för att svara på ett klagomål;
 • för att marknadsföra våra andra program, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig (såvida du inte har valt bort sådan kommunikation);
 • för att tillåta felsökning, testning och på annat sätt driva våra plattformar;
 • att utföra dataanalys, forskning och på annat sätt bygga och förbättra våra plattformar;
 • att följa rättsliga och regulatoriska skyldigheter;
 • om annat tillåts eller krävs enligt lag; eller
 • för andra ändamål med ditt samtycke, såvida du inte drar tillbaka ditt samtycke för dessa ändamål.

De “lagliga behandlingsgrunderna” på vilka vi kommer att använda personlig information om våra användare är (men är inte begränsade till):

 • när en användare har gett sitt samtycke;
 • när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som användaren är part i;
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter;
 • behandlingen är nödvändig för att skydda våra användares eller en annan fysisk persons vitala intressen.
 • behandlingen sker för att utöva våra legitima intressen, där dessa intressen inte gör intrång i våra användares rättigheter.

Vi använder automatiserade beslut när vi hjälper till att matcha användare till jobb. Det primära sättet detta sker är genom hur vi rangordnar användare. Dessa rankningar produceras genom att analysera användargenererat innehåll, användaraktivitet och resultatet av jobb; i detta sammanhang kommer användargenererat innehåll att inkludera recensioner som användare får när de slutför jobb. Mer information om dessa rankningsguider finns i våra community-artiklar. Det automatiserade beslutsfattandet används också för att rekommendera potentiella jobb till våra användare och som en del av våra säkerhetssystem på marknaden.

När vi lämnar ut personlig information

Våra tredjepartstjänsteleverantörer

Användarnas personliga information kan hållas, överföras till eller behandlas för vår räkning utanför EU, inklusive “i molnet”, av våra tredjepartstjänsteleverantörer. Våra tredjepartstjänsteleverantörer är bundna av avtal att endast använda din personliga information för vår räkning, enligt våra instruktioner.

Våra tredjepartstjänsteleverantörer inkluderar:

 • Molnvärd, lagring, nätverk och relaterade leverantörer
 • SMS-leverantörer
 • Betalnings- och bankleverantörer
 • Marknadsförings- och analysleverantörer
 • Säkerhetsleverantörer

Tredjepartsapplikationer

Genom VI MÅR BRA API kan användare ge tredjepartsapplikationer åtkomst till sitt VI MÅR BRA-konto. Beroende på vilka behörigheter som beviljas kan dessa applikationer komma åt viss personlig information eller utföra åtgärder för användarnas räkning. Dessa tredjepartsapplikationer kontrolleras inte av oss och kommer att styras av deras integritetspolicy. Användare kan ta bort tredjepartsapplikationer från att komma åt sina data via sina inställningar.

Övriga upplysningar och överföringar

Vi kan också komma att lämna ut din personliga information till tredje part för följande ändamål:

 • vid behov för att tillhandahålla tjänsten eller produkten du har begärt;
 • vi tar emot domstolsbeslut, stämningar eller andra förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter;
 • om annat tillåts eller krävs enligt lag; eller
 • för andra ändamål med ditt samtycke.

Eftersom vi är ett globalt företag, med kontor runt om i världen, kan din personliga information behandlas av personal på något av våra kontor.

Tillgång till, korrigering eller nedladdning av din personliga information

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter VI MÅR BRA har om dig. Om inte ett undantag gäller måste vi tillåta dig att se den personliga information vi har om dig, inom en rimlig period och utan orimliga kostnader utan kostnad. De flesta personliga uppgifter kan nås genom att logga in på ditt konto. Om du vill få tillgång till information som inte är tillgänglig via plattformen eller vill ladda ner all personlig information som vi har om dig i ett portabelt dataformat, vänligen kontakta vår integritetsombud.

Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. All din personliga information kan uppdateras via användarinställningssidorna. Om du behöver hjälp, kontakta vår kundsupport.

Utöva dina andra rättigheter

Du har flera andra rättigheter gällande de personuppgifter VI MÅR BRA har om dig, dock kan det finnas begränsningar för hur du får utöva rättigheterna. Detta beror till stor del på arten av de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Mycket av den data vi samlar in är för att underlätta avtal mellan användare, underlätta betalningar och ge skydd för de legitima användarna av vår marknadsplats – dessa dataanvändningar är skyddade mot nedanstående rättigheter.

Du har rätt att:

 • söka mänsklig granskning av automatiserat beslutsfattande eller profilering
 • välja bort direktmarknadsföring och profilering för marknadsföring
 • radering
 • tillfällig begränsning av behandlingen.

Mänsklig granskning av automatiserat beslutsfattande/profilering – När det gäller våra rankningsalgoritmer är det inte möjligt att utöva denna rättighet då denna rankning är en grundläggande del av den marknadsplats som användare deltar i, att välja bort skulle innebära att man inte kan delta på marknadsplatsen. Beslut som påverkar marknadsplatsens säkerhet granskas redan av människor.

Direktmarknadsföring och profilering – Användare kan kontrollera vilka e-postmeddelanden de får via sin inställningssida.

Radering- De flesta personliga uppgifter och användargenererat innehåll kan inte raderas eftersom de används för att stödja kontrakt mellan användare, dokumentera finansiella transaktioner och används för att skydda andra legitima användare av marknadsplatsen. När det gäller icke-personliga uppgifter som kan kopplas till personuppgifter, kommer de antingen att raderas eller på annat sätt anonymiseras från personuppgifterna.

Tillfällig begränsning av behandlingen – under vissa omständigheter kan du utöva denna rätt, i synnerhet om du anser att de personuppgifter vi har inte är korrekta, eller om du anser att vi inte har legitima skäl att behandla din information. I båda fallen kan du utöva denna rätt genom att kontakta vår integritetsansvarig.

Om inget annat anges ovan kan användare utöva någon av ovanstående rättigheter genom att kontakta vår sekretessansvarige.

För att kontakta vårt dataskyddsombud

Om du har en förfrågan eller ett klagomål om hur vi hanterar din personliga information, eller för att försöka utöva dina integritetsrättigheter angående de personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) enligt följande:

Via e-post:

 …………………

info@vimårbra.se

——–

Samtidigt som vi strävar efter att lösa klagomål snabbt och informellt, om du vill gå vidare med ett formellt integritetsklagomål, ber vi dig att göra ditt klagomål skriftligen till vårt dataskyddsombud, per post eller e-post enligt ovan. Vi kommer att bekräfta ditt formella klagomål inom 10 arbetsdagar efter mottagandet.

Om du befinner dig i Europeiska unionen kan du välja att istället lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet (DPA). Listan över dataskyddsmyndigheter finns påhttp://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

POLICY FÖR INTRÄNGNING AV COPYRIGHT

Vi mår bra organisation respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen ge Vi mår bra organisationens upphovsrättsagent den information som anges nedan i form av ett “Anmälan om påstått intrång.” Det är Vi mår bra organisations policy att svara på tydliga meddelanden om påstådda intrång, och vår policy är utformad för att göra det så enkelt som möjligt att skicka in anmälningar om påstådda intrång samtidigt som vi minskar antalet meddelanden som vi får som är bedrägliga eller svåra att förstå eller verifiera. . Om du är en användare eller advokat och bekymrad över borttagning av eller blockerad åtkomst till ditt innehåll, vänligen ge Vi mår bra organisationens upphovsrättsagent den skriftliga informationen som anges nedan i form av ett “Bestridande”.

ANMÄLAN OM PÅSTÅDET UPPHOVSRÄTTSINTRÄDE

Om du vill lämna in ett påstående om upphovsrättsintrång för material, vänligen motivera varje anspråk genom att skicka ett meddelande om påstådda intrång till Vi mår bra-organisationens registrerade upphovsrättsagent på e-postadressen nedan:

……………….

För att anses vara effektiv måste en anmälan om påstådd intrång lämnas skriftligen och innehålla följande information:

 1. Fysisk eller elektronisk signatur av ägaren, eller en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren, av en exklusiv upphovsrätt som påstås ha kränkts
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade material som påstås ha gjorts intrång
 3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet som ska tas bort eller åtkomst till som ska inaktiveras
 4. Information som rimligen är tillräcklig för att tillåta Vi mår bra-organisationen att lokalisera det material som påstås göra intrång eller vara föremål för kränkande aktivitet
 5. Information som rimligen är tillräcklig för att tillåta Vi mår bra-organisationen att kontakta den som skickar anmälan, såsom en fysisk adress, e-postadress och telefonnummer
 6. Ett uttalande om att personen som skickar meddelandet i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen
 7. Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och under påföljd för mened, att den person som skickar meddelandet är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås kränkas

MOTANMÄLAN

Om du väljer att skicka ett bestridande till oss, vänligen skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till Vi mår bra organisationens registrerade upphovsrättsagent på e-postadressen nedan:

…………………..

För att anses effektivt måste ett bestridande av anmälan lämnas in skriftligt och innehålla följande information:

 1. Fysisk eller elektronisk signatur från Användaren eller abonnenten eller en person som är behörig att agera på uppdrag av Användaren eller abonnenten.
 2. Identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller åtkomst till det inaktiverades.
 3. Ett uttalande under påföljd för mened om att användaren eller abonnenten i god tro tror att materialet har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras.

Observera att vi tillämpar en policy som föreskriver uppsägning, under lämpliga omständigheter, av användare eller prenumeranter som gör upprepade intrång.

Vi mår bra API Terms and Conditions

Detta avtal ändrades senast den 9 augusti 2023.

1. Acceptance of Vi mår bra API Terms and Conditions

Denna uppsättning API-villkor (”API-villkoren”) är ett avtal som du måste acceptera innan du använder API:t och acceptera genom all användning av API:et. Det här dokumentet beskriver både dina rättigheter och dina skyldigheter som en del av att använda API:et.

När du använder API:et kan du få tjänster tillhandahållna av Vi mår bra, som kan kallas Vi mår bra (“Vi mår bra”, “Vi mår bra.se”, “vi” eller “oss”). Vi mår bra tillhandahåller endast Vi mår bra.se API till dig i enlighet med dessa API T&Cs och alla villkor och annan juridisk dokumentation som är tillämplig i det vanliga förloppet för transaktioner på Vi mår bra.se.

Genom att acceptera dessa API-villkor eller genom att komma åt eller använda API:n samtycker du till att vara bunden av dessa API-villkor, och användaravtalet, integritetspolicyn, upphovsrättspolicyn och uppförandekoden, och alla andra tillämpliga juridiska meddelanden och eventuella specifika kontrakt eller affiliate eller andra avtal, som alla ingår häri genom referens.

Om du ingår dessa API-villkor på uppdrag av ett företag eller någon annan icke-individuell juridisk person, representerar och garanterar du att du har behörighet att binda den enheten till dessa API-villkor. I så fall ska termerna “du” eller “din” också hänvisa till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte godkänner dessa API-villkor, får du inte använda API:n.

Du bekräftar att detta avtal är ett avtal mellan dig och Vi mår bra, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig och Vi mår bra, och det reglerar din användning av API:t, tillsammans med allt annat material som ingår i referensen. ovan.

2. Definitioner

 1. API– Den allmänt tillgängliga av vi mår bra organisationen på Vi mår bra.se som kallas “Application Programming Interface” samt tillhörande dokumentation.
 2. Ansökan– Alla programvaror, webbplatser, mobilappar eller produkter du skapar eller tjänst som du erbjuder som använder API:t på något sätt, direkt eller indirekt.
 3. API dokumentation– Den dokumentation, data, innehåll och information som Vi mår bra tillhandahåller angående användningen av API.
 4. Data– betyder all data som laddas upp, publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgänglig via interaktioner med API:et.
 5. Vi mår bra.se Brand– Varumärket Vi mår bra.se och varumärkestillgångar, inklusive alla namn, logotyper, handelsnamn och varumärken som ägs och skyddas enligt IP-lagar för vi mår bra-organisation.
 6. Vi mår bra Services– enligt definitionen ivi mår bra Website terms

3. Licens

Så länge du följer detta avtal och alla avtal som införlivats genom referens ovan, ger Vi mår bra dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-överlåtbar licens att använda API:et för att utveckla, testa och stödja alla programvara, webbplats eller produkt, och för att integrera API:t med dina produkter eller tjänster.

Varje överträdelse av avsnitt 4 kommer att avsluta din licens att använda API.

4. Use of API and Vi mår bra.se Data

Du intygar och garanterar att du kommer att använda API:t enligt följande regler:

 1. Du får inte distribuera eller tillåta åtkomst till API:t till någon annan än, om tillämpligt, det företag på vars vägnar du har angett dessa API-villkor. Alla som vill komma åt vårt API måste acceptera att vara bundna av dessa API-villkor.
 2. Du får inte använda API:t i strid med någon lag eller förordning eller någon persons rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller personlighetsrättigheter, eller på något sätt som är oförenligt med dessa API-villkor eller Vi mår bra:s övriga avtal som du lyder under.
 3. Du kommer inte att förlita dig på att API:et fungerar eller fungerar korrekt när du utför din vanliga kursverksamhet.
 4. Du får inte använda API:et eller någon annan teknik på ett sätt som får åtkomst till eller använder någon information utöver vad Vi mår bra.se avser att tillåta enligt dessa API T&Cs; som ändrar, bryter eller kringgår någon av Vi mår bras tekniska, administrativa, regulatoriska, process- eller säkerhetsåtgärder; som stör eller försämrar prestandan hos eller som testar sårbarheten hos Vi mår bras system eller nätverk.
 5. Du får inte överföra några virus eller annan skadlig kod eller annan datorprogrammering som kan skada, skadligt störa, i smyg fånga upp eller expropriera något system eller data.
 6. Du får inte försöka bakåtkonstruera eller på annat sätt härleda källkod, affärshemligheter eller know-how i API:t eller någon del därav;
 7. Du får inte använda API:et för att replikera eller konkurrera med tjänsterna som erbjuds av Vi mår bra;
 8. Du kan ta betalt för din ansökan. Du får dock inte sälja, hyra ut, leasa, underlicensiera, omfördela eller syndikera åtkomst till API:et.
 9. Du kommer inte att försöka överskrida eller kringgå begränsningar av åtkomst (via hastighetsgräns eller någon annan metod), anrop och användning av API, eller på annat sätt använda API:t på ett sätt som överstiger rimliga begäranden, utgör överdriven eller otillåten användning, eller på annat sätt misslyckas för att följa eller är oförenlig med någon del av dessa API-villkor.
 10. Du samtycker till att vi offentligt kan hänvisa till dig, muntligen eller skriftligen, som licenstagare eller användare av API:et. Vi kan också publicera ditt namn och din logotyp (med eller utan länk till din webbplats) på vår webbplats, i pressmeddelanden och i reklammaterial utan ytterligare medgivande.

5. Lagring av data

 1. Där data cachelagras bör du uppdatera cachen minst var 24:e timme. Denna begränsade behörighet att cache är endast av prestandaskäl.
 2. All data ska lagras och serveras med stark kryptering.
 3. Du får inte kopiera eller lagra data eller fånga in eller lagra information som uttrycks av data (såsom hashade eller överförda data), förutom i den utsträckning som tillåts av dessa API-villkor.

6. Dina användaravtal och sekretessskyldigheter

Ditt användaravtal och din integritetspolicy måste uppfylla tillämpliga juridiska standarder och korrekt beskriva insamling, användning, lagring och delning av all data. Du måste omedelbart meddela oss om eventuella brott mot dina användaravtal eller integritetspolicy som påverkar eller kan påverka Vi mår bra.se användare som använder………………….

7. Löptid och uppsägning

 1. Dessa API-villkor kommer att träda i kraft det datum då du samtycker till dem, antingen uttryckligen eller genom att få tillgång till eller använda API:n, och kommer att fortsätta tills de sägs upp enligt detta avtal.
 2. Du kan avsluta dessa API-villkor genom att sluta använda vårt API.
 3. Vi kan ändra, stänga av eller avbryta API:et när som helst, och vi kan begränsa din åtkomst till API:t om vi, efter eget gottfinnande, tror att sådan åtkomst kan påverka vår Tjänst eller vår förmåga att tillhandahålla vår Tjänst negativt.
 4. Vid uppsägning av dessa API-villkor:
  1. Alla rättigheter och licenser som beviljats ​​dig kommer att upphöra omedelbart;
  2. Du kommer omedelbart att förstöra dokumentation i din ägo eller kontroll som togs emot under dessa API-villkor;
  3. om vi inte kommer överens om annat skriftligen eller som anges i dessa API-villkor måste du permanent radera all Data och annan information som du lagrat i enlighet med din användning av API; och
 5. Följande avsnitt av dessa API-villkor ska fortsätta att gälla vid uppsägning – 4, 6, 7, 10 och 11.

8. Annat

Du representerar och garanterar att du har rätt att använda, reproducera, överföra, kopiera, offentligt visa, offentligt framföra och distribuera din applikation, webbplats eller annat innehåll, och att användningen av Vi mår bra API inte kommer att kränka rättigheterna för någon tredje part (t.ex. upphovsrätt, patent, varumärke, integritet, publicitet eller annan äganderätt som tillhör någon person eller enhet), eller någon tillämplig förordning eller lag.

9. Friskrivning från garantier; Ansvarsbegränsning; Ersättning

 1. Ansvarsbegränsning – I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska varken vi mår bra.se eller dess dotterbolag hållas ansvariga för några skador, vare sig direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdrelaterade, relaterade till din användning av webbplatsen eller tjänsterna eller din oförmåga att använda webbplatsen eller tjänsterna.
 2. Uppsägning av tjänster – Vi mår bra.se kan avbryta eller avsluta din användning av tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande av någon anledning, efter Vi mår bra.se:s eget gottfinnande. Förutom när det är motiverat av risk för Tjänsternas säkerhet, integritet eller integritet, kommer Vi mår bra.se att försöka ge dig ett förhandsmeddelande om avstängning eller uppsägning av Tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, men Vi mår bra.se är inte skyldig att göra det.
 3. Icke-överförbarhet av tjänsterna – Du får inte överlåta detta avtal eller Vi mår bra-instruktionerna till någon annan person eller enhet. Din rätt att använda tjänsterna ska inte säljas eller överföras till någon annan person eller enhet.
 4. Vi mår bra.se kan överlåta detta avtal efter meddelande till dig. Varje överlåtelse eller överföring som strider mot denna bestämmelse ska vara ogiltigt.
 5. Ändringar – Vi mår bra.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal, eller någon del av det, utan föregående meddelande, förutsatt att ingen sådan ändring kommer att gälla för en Transaktion när Användarna av en sådan Transaktion har samtyckt till Transaktionen Vi mår bh Instruktioner. Du förstår att den senaste versionen av detta avtal kommer att finnas på webbplatsen.
 6. Meddelanden – Meddelanden från Vi mår bra.se till dig kommer att ges via e-post, eller genom allmänt inlägg på Sajten. Du kan kontakta Vi mår bra.se genom att fylla i kundsupportformuläret eller sådan annan e-postadress som Vi mår bra.se anger som sin adress för meddelande på Sajten i den senaste versionen av Användarvillkoren.
 7. Ersättning – Du samtycker till att hålla Vi mår bra.se-anslutna bolag och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda och överlåtare skadeslösa från alla anspråk, krav, kostnader eller skador, inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader, som uppstår från eller relaterade till din användning av tjänsterna eller eventuella brott mot detta avtal, reglerna på webbplatsen eller transaktionsanvisningarna för Vi mår bra, inklusive, utan begränsning, betalning av Vi mår bra.se-avgifter och eventuella återkrav från en kortorganisation eller återföring eller utebliven betalning av kredit- eller debetposter.

10. Tvistlösning

I händelse av någon tvist, anspråk, fråga eller meningsskiljaktighet som uppstår från eller relaterar till, detta avtal eller den underliggande transaktionen, eller brott mot någon av dem, samtycker du till att lösa sådan tvist på det sätt som anges i Vi mår bra Användare avtal. Detta avtal ska styras av svensk lag. Eventuell tvist ska lösas i enlighet med tvistlösning och tillämpliga lagar/platsbestämmelser i Vi mår bra användaravtal.

Detta avtal i kombination med Vi mår bra Användaravtal och regler som finns på webbplatsen utgör hela avtalet mellan Vi mår bra.se och dig avseende ämnet härav och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser, avtal, kommunikation och/eller reklam med respekt för sådant ämne. Om det finns en konflikt mellan villkoren och villkoren i detta avtal, reglerna som finns på webbplatsen och/eller Vi mår bra användaravtal, ska de motstridiga villkoren som anges i Vi mår bra användaravtal först styra dessa användarvillkor ska kontrollera andra och reglerna på webbplatsen ska kontrollera tredje. Vi mår bra Användaravtal inkorporeras häri genom denna referens.

Vi mår bra.se:s underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse såvida inte Vi mår bra.se skriftligen erkänner och godkänner det. Om något villkor eller annan bestämmelse i detta avtal är ogiltigt, olagligt eller oförmöget att genomdrivas av någon lag eller allmän ordning, ska alla andra villkor och bestämmelser i detta avtal ändå förbli i full kraft och verkan så länge som den ekonomiska eller juridiska substansen av de transaktioner som övervägs härmed påverkas inte på något sätt väsentligt negativt för någon part i detta.

11. Uppdrag

Vi mår bra.se kan överlåta detta avtal till vilken som helst nuvarande eller framtida ansluten organisation och till eventuell efterträdare i intresse. Vi mår bra.se kan även delegera vissa av Vi mår bra.se rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till oberoende entreprenörer eller andra tredje parter.