Norrbottens Moské

Norrbottens Islamiska Centrum (NIC), är en ideell välgörenhetsorganisation registrerad under nummer (802433-3406) som bildades 2006 på initiativ av tre volontärer, nämligen Mohamed Gabra, Baby Thein

Norrbottens Islamiska Centrum (NIC), är en ideell välgörenhetsorganisation registrerad under nummer (802433-3406) som bildades 2006 på initiativ av tre volontärer, nämligen Mohamed Gabra, Baby Thein och Kabir Marefat. Islamic Center i norra Sverige kan beskrivas som en islamisk religiöst-demokratisk organisation, inte att vara knuten till något politiskt organ. Centret är beläget i Luleå stad, där den organisatoriska och administrativa strukturen samordnar medlemmarnas arbete och representerar dem inför myndigheter, organisationer och institutioner i och utanför Sverige enligt centrets interna regelverk. NIC omfattar även en grupp islamiska samhällen utspridda i norra Sverige.

Baserat på Guds Allsmäktiges uttalande “O folk! Vi skapade er alla från en man och en kvinna och gjorde er till nationer och stammar så att ni kan känna varandra”. Islamic Center (NIC) spelar en viktig och holistisk roll för att föra samman synpunkterna från det islamiska samhällets spektrum genom att skapa ett gemensamt dialogspråk utan att bryta mot de rätta islamiska reglerna.

Prisad vare Allah (Gud), med en insats som pågått i mer än tio år och genom kommunikation med politiska organ, kunde Norrbotten Islamic Center erhålla tillstånd att inrätta en moské i Luleå stad i Hertsön, ett närliggande område av stadens centrum, därmed kommer moskén att bli ett av stadens viktigaste landmärken. Den mark som avsatts för byggandet av moskén är cirka 9 000 kvadratmeter.

Moskéns projektteam söker flera riktningar i ett försök att starta byggprocessen så snart som möjligt, inklusive men inte begränsat till att nå ut till ett antal byggföretag i regionen för att göra preliminära ritningar av projektet och uppskatta den initiala kosta. Dessutom har projektgruppen kontakt med Luleå kommun för att förnya de tillstånd som behövs för att sätta igång byggprocessen. Å andra sidan anordnar teamet insamlingskampanjer från inom och utanför Sverige.

För att börja bygga moskén kräver vi ca 2700000 SEK för att betala för marken och börja bygga moskén i området. Så snälla donera generöst!

Dela:

Fler moskéer

Häslleholm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة المشايخ الكرام، الأخوة أعضاء إدارة حملة إعمار وتطوير

Till Moskéen »

Vill du att er moske ska synas här?

Skicka in en kommentar!

8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *